Ostatní

Jsi krásnou souhrou mnoha odstínů

Někdy máš chuť řvát, někdy brečet, někdy třeba se smát nahlas, až se svíjíš. Někdy jsi mrzutá a nechceš nikoho ani vidět. Někdy jediné, co chceš, je obejmout a usnout druhému v náručí. Někdy se sama sobě líbíš a cítíš k sobě obdiv a někdy se zas nesnášíš a nechápeš.

Máš v sobě od všeho něco, od všeho kousek. A to není špatně, ač to nelze uchopit, porozumět tomu nebo to předpovídat. Jsi krásnou souhrou mnoha odstínů, a to tě dělá tím, kým jsi. A taková jsi dokonalá, taková máš být.

Jedině taková jsi úchvatná ve své nepředvídatelnosti.

Nebuď na sebe přísná, zatímco se to všechno střídá. Nesnaž se to měnit, nenech si namluvit, že takhle to není správné. Protože přesně takhle je to správné. Nesnaž se předělat, protože to by ti přineslo jen a pouze trápení. Důvěřuj svému srdci.

A tak, až budeš jednou zase trochu pochybovat, pamatuj, že si zasloužíš někoho, kdo tě přijme se vším všudy. Kdo tě bude milovat přesto – nebo právě pro to, že máš tolik podob a tolik tváří.

Zasloužíš si někoho, kdo s tebou bude ve chvílích, kdy překypuješ veselím a radostí, stejně intenzivně jako tehdy, kdy jsi plná smutku a bolesti. Radost ti dává výšku a bolest zase hloubku a ten pravý tě bude mít rád právě pro tuto rozmanitost. Protože to je to, kdo jsi, ve své úplnosti.