Ostatní

Když vášeň pohltí tvé tělo

Znáš ten pocit, když vášeň pohltí celé tvé tělo a ty se nedokážeš soustředit na nic jiného? Jako kdyby celý svět, ba co víc, celý vesmír v tu chvíli neexistoval.

Máš-li po boku správného člověka, kterému důvěřuješ, pak se mu neboj odevzdat. Neboj se svých vlastních pocitů. Neboj se toho, co se v tobě ukrývá. Když se setkají dvě nitra, dvě srdce, které se mají navzájem v úctě, které se přijímají ve své úplnosti a dají si vzájemně svobodu, vzniká neobyčejné pouto, které tě celou pohltí.

Náhle neexistuje nic jiného. Jen tvé srdce a srdce druhého. A tato vášeň prostoupí celým tvým tělem, každou tvou buňkou. Jakoby celá tvá bytost pulzovala touto vášní. Jako kdyby ses ty sama v této vášni rozpustila.

A stejně tak i ten, koho máš po boku v této neopakovatelné chvíli, se rozplyne v kouzlu, které se mezi vámi dvěma odehrává. Náhle přestávají existovat dvě oddělené bytosti. Jako kdyby se staly jediným celkem.

Tehdy, jakmile něco takového nastane, se ničeho neobávej. Důvěřuj moudrosti, která se v tobě skrývá, a nech se jí vést. Otevři se jí. Nech se jí zaplavit. Nech toto nepopsatelné cosi, aby tě zcela ovládlo. Přestože jen na chvíli. V této vášni se setkáš s nekonečnem.

Pro to, aby to však bylo možné, musíš být s někým, koho bereš vážně a kdo tě také bere vážně. S někým, kdo je ochotný otevřít se ti stejně jako ty jemu. S někým, komu důvěřuješ a kdo ti také důvěřuje. S někým, kdo tě má rád pevně a rozhodně a zároveň něžně a opatrně.