Ostatní

Pokud se k tobě někdo chová ošklivě, zbav se ho

Poslyš, pokud se k tobě někdo chová ošklivě, nezdvořile, hrubě nebo neuctivě. Pokud s tebou nejedná jako s váženým a sobě rovným člověkem. Pokud ti někdo zakazuje nebo nadává za věci, které on sám dělá. Pokud se ti hlavou honí myšlenky, zda je takové chování normální, zda si to zasloužíš, zda nemáš na něco lepšího.

Zbav se ho.

Zní to agresivně? Možná. Ale ty máš rozhodně na mnohem víc. Zapomeň na nějaké klišé, nepotřebuješ poslouchat, že máš nějakou hodnotu, že máš standardy, že takhle se k sobě lidé chovat nemají. Vždyť to všechno je samozřejmé. Nikdo ti to nemusí opakovat. Už dávno to víš, jenom si to třeba úplně neuvědomuješ.

Je to někdy velmi těžké, obzvláště v situacích, kdy dotyčného člověka máme opravdu rádi. Máme spoustu společných vzpomínek, pojítek, vazeb. Zažili jsme toho třeba hodně a říkáme si, že se to změní.

Jenže takové věci se mění jen velmi zřídka.
Lidé se mění jen velmi zřídka.

A říkat si a doufat, že to přejde, že je zapotřebí jen trocha více lásky a něhy a daný člověk zase pookřeje. To se velmi nevyplácí.

Ne snad, že bychom měli zanevřít na své blízké. Vůbec ne. Každý je nějaký a každý má nějaké vady a nedostatky, které nás můžou štvát. Občas je normální, že se s někým pohádáme, nesnášíme, třeba i trochu okřikujeme. Ale takové věci se dějí jen výjimečně a obvykle se rychle rozplynou, jakmile si vše vyříkáme.

Pokud se ale takové věci dějí pravidelně. Pokud dochází k ošklivým situacím, které ti působí trápení, pochybnosti, pláč a podkopávají tvou sebedůvěru… Vzpamatuj se. Copak si takový život zasloužíš?

Zasloužíš si být šťastná. Zasloužíš si být obklopená lidmi, kteří jsou na tebe hodní, milí. Lidmi, kteří tě nabíjí energií, ne naopak. Lidmi, kteří tě ve všem podporují, přestože třeba nesouhlasí se vším. Lidmi, na které se můžeš vždy spolehnout.

Zasloužíš si mít bezpečné a jisté zázemí, ve kterém se cítíš skvěle. Mít teplý domov, kam se můžeš vracet každý den s úsměvem, kam se těšíš po práci. Místo, kde tě čeká vřelé objetí a podpora. Místo, kde tě všichni berou takovou, jaká jsi.

Protože taková, jaká jsi, jsi naprosto dokonalá.

A pokud to někdo nevidí, pokud se k tobě někdo chová tak, že i ty sama o tom začínáš pochybovat… najdi sílu a změň to! Můžeš. Pamatuj. Můžeš.

Nemusí to být lehký krok, ale je to nutné. Přeci se chceš cítit dobře. Zasloužíš si cítit se dobře. Nic jiného.