Ostatní

Ti, kteří byli zraněni, často milují nejvíce ze všech

Stává se, že ti, kteří v minulosti byli zraněni a trpěli velikou bolestí – ať už z jakéhokoli myslitelného důvodu – jsou zároveň těmi, kdo dokáží dát nejvíce lásky ze všech. Je to právě zkušenost velkého utrpení, které jim dává dar hlubokého soucítění. Bolest jim sice udělala velkou díru v srdci, ale o to více lásky pak toto srdce dokáže pojmout a také vydat, jakmile se v průběhu času uzdraví.

Pokud jsi potkala takového člověka, drž si ho a nepouštěj, protože tě bude milovat silně, jak jen dokáže. Poznáš ho snadno. Naslouchá ti a soucítí s tebou. Nezahrává si s tvými city. To, co se v tvém nitru odehrává, bere vážně a nikoli posměšně na lehkou váhu tak, jako to činí někteří ti, kteří zraněni nebyli. Je s tebou vždy, kdy je třeba. A kolikrát o to nemusíš ani žádat, ani tomu jít naproti. On sám pozná, kdy ho potřebuješ nejvíce, ač se možná tváříš, že tomu tak není.

Pokud jsi to ty, kdo byl takto zraněn, važ si svých zranění, protože z tebe vytvořila to, kým jsi dnes. Pouč se ze svých zkušeností a nezapomínej na svoji bolest, ale zároveň se neboj znovu důvěřovat. Dovol si znovu otevřít se druhým a světu, přestože to může vypadat riskantně. Tvá odvaha neuposlechnout ono nutkání chránit se nasazením masky a být přes veškeré špatné zkušenosti zcela autentickou a opravdovou inspiruje mnoho lidí, ačkoli to teď ještě nevidíš.

Především ti ale tato autenticita umožní najít člověka, který si tě bude vážit právě pro to, co jsi prožila a kým ses díky tomu stala. Právě díky tomu, že nenosíš žádné hloupé masky, dotyčný uvidí tvé dobré srdce.

A tomu správnému člověku nebude trvat dlouho, než se do něho zamiluje. Hloubka tvého srdce ho totiž okouzlí víc než cokoli jiného. Víc, než cokoli, co jen může nabídnout kdokoli jiný.

Nakonec to budou právě tvé rány, které tě učiní tou speciální, tou jedinečnou v očích správného člověka. A pak budeš vděčná za to vše, co se dělo, protože tě to propojilo s tím, komu jsi byla skutečně předurčena.

A až se tohle všechno stane, neznamená to, že je všem těžkostem konec. Překážky a další výzvy budou jistě přicházet, ale společně dokážete vytrvat a překonat je, pokud si zůstanete navzájem otevření a upřímní, protože právě tato upřímnost a ochota je klíčem ke skutečnému poutu.