Ostatní

Nebudeš šťastná s člověkem, který pro tebe není rozhodnutý

Nebudeš šťastná, pokud budeš žít s člověkem, který si tebou nebude jistý, který pro tebe nebude rozhodnutý. Takového člověka můžeš pronásledovat, můžeš se o něj snažit, možná se ti dokonce podaří si ho získat. Ale ve skutečnosti s ním být nechceš, ačkoli si teď třeba myslíš opak.

Takový člověk se ti nikdy neoddá tolik, nakolik by sis přála, nakolik si opravdu zasloužíš. Nikdy tě nebude milovat tak, jak si tvé srdce žádá. Takový člověk bude pochybovat, ač možná skrytě. Bude mu chybět odhodlání. Bude mu chybět síla, která je nutná k překonání překážek.

Ať je pro tebe rozhodnut absolutně,
celým svým tělem i myslí.
Nebo ať si kráčí dál po své cestě.

Nebudeš šťastná, dokud nenalezneš člověka, který neváhá. Člověka, který je přesvědčen, který to chce stejně jako ty, který tě miluje stejným způsobem jako ty jeho. Takového, který zbytečně nekomplikuje věci. Takového, se kterým nemáš hlavu plnou otazníků, nejistoty, pochyb.

Až ho potkáš, tohle všechno zmizí.
Už žádné „Co když?“ nebo „Jak to myslel?“.
Vše bude naprosto čisté a jasné.

Žádné hry, žádné přesvědčování, žádné nadměrné úsilí. Náhle uvidíš tu absurditu, která provází vztahy, které nejsou opravdové. Uvidíš, co to znamená opětovaný zájem, skutečný zájem. Možná si budeš říkat, jak jsi mohla vůbec dřív tolerovat něco jiného. Nicméně na tom už vůbec nezáleží. Co bylo, bylo.

Nespokoj se s ničím menším.
Nic menšího pro tebe není vhodné.

A buď si jistá, že ti do cesty budou přicházet další podobné výzvy a zkoušky, aby tě život otestoval, zda jsi již porozuměla této lekci. Protože dokud jí neporozumíš, nenalezneš vztah, který by obsahoval skutečný smysl. Takový, jaký oblaží tvé srdce.