Inspirace a motivace Všechny články

Zvyky, které v roce 2018 nadobro utnu!

Nebudu trávit čas s lidmi, kteří mě stahují dolů.

Už ani jednu další sekundu s lidmi, kteří mi nepomáhají nějakým způsobem růst. S lidmi, kteří mě neinspirují. S lidmi, kteří si neustále jen stěžují, o všem pochybují, všechno a všechny kritizují. Tyhle lidi nemám ve svém životě zapotřebí.

Co s nimi? Akorát mi ubírají energii svoji negativitou. Nic nového mi také nepřináší. Možná je mám rád a nechci je kompletně vyloučit ze svého života, ale sakra… musím s tím něco provést. Ne nadarmo se říká, že je člověk „průměrem 5 lidí, s kterými tráví nejvíce času“ – kdo je mých 5?

Nevynechám jediný den, aniž bych byl za něco vděčný.

Když už jsme u toho, nehodlám být stejný jako všichni ti negativisti a pochybovači. Život je příliš krátký na to, abychom ho strávili ve špatné náladě, pesimismu, vzteku nebo smutku. Často je to jen otázka toho, jakým směrem se rozhodneme dívat. A já si přesně proto budu každý den připomínat, za co vše můžu být v životě vděčný, díky čemuž se skvěle naladím do nového dne a prožiji ho naplno.

Nebudu váhat vyjádřit svoji pravdu.

Kolikrát jsem nepromluvil, abych někoho neurazil nebo neudělal špatný dojem. To už se snad ani nedá spočítat. Jaký jsem z toho měl vždy pocit? Strašný. Jako bych nebyl upřímný sám k sobě. Od této chvíle budu vždy říkat cokoliv, co budu cítit jako správné.

Bez ohledu na to, koho urazím, nebo jestli mě někdo přestane mít rád. Konec konců jestliže mě přestane někdo z mých přátel mít rád, pak to ani opravdový přítel nebyl. K čertu s ním!

Letos převezmu kontrolu nad svým životem.

Rok uteče tak rychle. Doposud jsem každý rok měl pocit, jakoby jen tak proplynul mezi prsty. Vždy myslím na všechny ty věci, které jsem chtěl udělat, ale neudělal. Na všechny ty změny, které jsem chtěl provést, ale neměl jsem dostatek síly nebo vůle. Tomu všemu je konec.

Pokud chci vést takový život, o jakém jsem vždy snil, tak už se nebudu dále na nic vymlouvat. Převezmu absolutní kontrolu a dotáhnu to vše, co jsem vždy chtěl. Tentokrát bez výmluv, bez pochyb, bez sebemenšího váhání.

Nebudu váhat zkoušet nové věci.

Jak rychle člověk zapadne do své zóny pohodlí, to je až neuvěřitelné. Pokud chci být v tomto životě opravdu šťastný a naplněný, pak se musím neustále rozvíjet a poznávat sám sebe jako člověka. A abych to dokázal, musím také zkoušet nové věci. Tolikrát jsem se díval na jiné lidi, jak excelují ve svých oblíbených sportech nebo činnostech, a přál jsem si toho také dosáhnout. Ale nikdy jsem neměl dostatek odvahy na to, abych zkusil začít něco nového. To se teď změní. Už si nic nenechám jen tak utéct.

Nebudu na sebe moc tvrdý.

V minulosti jsem na sebe byl zlý a přeháněl jsem to. Je mi to líto a omlouvám se. Tento rok se oddám tomu, abych rostl jako osobnost, ale nebudu si nadávat za to vše, co se mi nepodaří. Chyby jsou součástí vývoje všech lidí. Takhle jsme se naučili chodit, jezdit na kole, plavat… Ze začátku to bolelo, ale to je v pořádku. Jsou to všechno cenné lekce.

Nebudu dělat věci, které nenávidím.

Už nehodlám promrhat ani minutu věcmi, které z duše nenávidím. Letos se zavazuji k přísné disciplíně: vymažu ze svého života vše, co mě otravuje, co mi vysává život z žil. Vše a všechny. Jsem pánem svého osudu a přetvořím si vše k obrazu svému. Cožpak má život jiný smysl, než si ho udělat přesně takový, jaký chceme?

Nenechám ostatní, aby mi určovali, co dělat.

Už se nebudu dále vymlouvat na nic, budu dělat cokoliv, co chci. Ať si myslí, kdo chce, co chce. Jediný člověk, na kterém v mých rozhodnutích vážně záleží, jsem já. Může to znít sebevíc sobecky, ale jsem to já, kdo tento život nakonec prožije. Proto se budu rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Neprožiji tento rok jako ten minulý.

Tento rok jsem plně odhodlán všechny vytčené cíle opravdu naplnit. Provést všechny změny, o kterých přemýšlím. Už nebudu dál ten stejný člověk, hodlám dosáhnout toho nejlepšího, co je jen v mých silách.